Dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego

Zakup aparatu słuchowego może być częściowo lub całkowicie zrefundowany przez NFZ. Od 2014 roku możliwe jest uzyskanie dofinansowania z NFZ do zakupu dwóch aparatów słuchowych przy obustronnym ubytku słuchu!

ucho

​Zasady dotyczące refundacji

Dzieci i młodzież do 26 roku życia (ubytek powyżej 30dB)
  Limit określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji Okres przysługiwania
aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne 2000 zł 100% 2000 zł Co 3 lata
aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne 1800 zł 100% 1800 zł Co 3 lata
wkładki uszne 60 zł 100% 60 zł Każdorazowo zgodnie ze zleceniem lekarza
systemy wspomagające słyszenie 5500 zł 50% 2750 zł Co 5 lat

Dorośli powyżej 26 roku życia (ubytek powyżej 40dB)
  Limit określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji Okres przysługiwania
aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne 1000 zł 70% 700 zł Co 5 lata
aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne 1800 zł 70% 1260 zł Co 5 lata
wkładki uszne 50 zł 100% 50 zł Co 5 lata

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane
  Limit określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji Okres przysługiwania
aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne 1000 zł 100% 1000 zł Co 5 lata
aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne 1800 zł 100% 1800 zł Co 5 lata
wkładki uszne 50 zł 100% 50 zł Co 5 lata

Jak uzyskać refundację NFZ na aparat słuchowy?

  • lekarz rodzinny wystawia skierowanie do lekarza laryngologa,
  • lekarz laryngolog wystawia zlecenie na aparaty słuchowe,
  • ze zleceniem należy udać się do firmy Aparaty Słuchowe EUROSŁUCH w celu doboru aparatu słuchowego,
  • od ceny zakupu od razu odejmujemy wartość przyznanego dofinansowania.

Dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego z PCPR/MOPR

Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie na aparat słuchowy z PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) / MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

Aby uzyskać dofinansowanie, należy:

  • posiadać zatwierdzone przez NFZ zlecenie na aparat słuchowy,
  • mieć dochód nieprzekraczający danej kwoty na jednego członka rodziny, ustalonej przez określony MOPR/PCPR,
  • posiadać kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy,
  • złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR.

Kwota dofinansowania jest różna w każdym z powiatów.