Dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego

Zakup aparatu słuchowego może być częściowo lub całkowicie zrefundowany przez NFZ. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania z NFZ do zakupu dwóch aparatów słuchowych przy obustronnym ubytku słuchu! Od 2023 roku zwiększone zostały kwoty dofinansowania NFZ do zakupu niektórych wyrobów medycznych. Poniżej przedstawiono obecne kwoty dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz systemów wspomagających słyszenie.

ucho

​Zasady dotyczące refundacji

Dzieci i młodzież do 26 roku życia (ubytek powyżej 30dB)
  Limit określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji Okres przysługiwania
aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne 3000 zł 100% 3000 zł Co 3 lata
aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne 3000 zł 100% 3000 zł Co 3 lata
wkładki uszne 60 zł 100% 60 zł Każdorazowo zgodnie ze zleceniem lekarza
systemy wspomagające słyszenie 5500 zł 70% 3850 zł Co 5 lat

Dorośli powyżej 26 roku życia (ubytek powyżej 40dB)
  Limit określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji Okres przysługiwania
aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne 1500 zł 70% 1050 zł Co 5 lat
aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne 3000 zł 70% 2100 zł Co 5 lat
wkładki uszne 50 zł 100% 50 zł Co 5 lat

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane
  Limit określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji Okres przysługiwania
aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne 1500 zł 100% 1500 zł Co 5 lat
aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne 3000 zł 100% 3000 zł Co 5 lat
wkładki uszne 50 zł 100% 50 zł Co 5 lat

U osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności nie stosuje się okresów użytkowania wyrobów medycznych. Osoby z taką niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie z NFZ każdorazowo bez ograniczeń czasowych.


Jak uzyskać refundację NFZ na aparat słuchowy?

  • lekarz rodzinny wystawia skierowanie do lekarza laryngologa,
  • lekarz laryngolog wystawia zlecenie na aparaty słuchowe,
  • ze zleceniem należy udać się do firmy Aparaty Słuchowe EUROSŁUCH w celu doboru aparatu słuchowego,
  • od ceny zakupu od razu odejmujemy wartość przyznanego dofinansowania.

Dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego z PCPR/MOPR

Osoby posiadające grupę inwalidzką lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą dodatkowo ubiegać się o dofinansowanie na aparat słuchowy z PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) / MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie).

Aby uzyskać dofinansowanie, należy:

  • posiadać zatwierdzone przez NFZ zlecenie na aparat słuchowy,
  • mieć dochód nieprzekraczający danej kwoty na jednego członka rodziny, ustalonej przez określony MOPR/PCPR,
  • posiadać kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy,
  • złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR.

Kwota dofinansowania jest różna w każdym z powiatów.